Οδηγοί καριέρας & Εργαλεία HR

Οδηγοί Καριέρας για Επαγγελματίες

Οι οδηγοί καριέρας είναι ανεξάρτητες εκδόσεις του γραφείου μας που παρέχουν καθοδήγηση σε άτομα που αντιμετωπίζουν ένα εύρος επαγγελματικών προκλήσεων. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάγκη για επαγγελματική εξέλιξη, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, κοινωνικά δίκτυα και αναζήτηση εργασίας, αλλαγή καριέρας, διαχείριση απόλυσης/ανεργίας, επιστροφή στην εργασία μετά από ένα διάλειμμα ή ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ανάμεσα σε άλλα. Κοινός στόχος των οδηγών καριέρας, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη κατάσταση του ατόμου, είναι να βοηθήσουν το άτομο να αποκτήσει τον έλεγχο της καριέρας του και, σε κάποιο βαθμό, της ζωής του.

Εργαλεία HR για Εταιρείες

Καλάθι

Κλείσιμο
Κλείσιμο
Scroll To Top