A) Πλαίσιο Συνεργασίας

1. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 60 λεπτά για επαγγελματική συμβουλευτική, 60 λεπτά για σκιαγράφηση προφίλ στα πακέτα Advanced, Pro και Executive και 30 λεπτά για σκιαγράφηση προφίλ στο πακέτο Basic.

2. Οφείλετε να έχετε ελέγξει τη σύνδεσή σας, καθώς και τη λειτουργία της κάμερας, 10 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού σας και να είστε συνδεδεμένος/η, αναμένοντας κλήση από το/τη Σύμβουλο.

3. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με ο,τιδήποτε συμβαίνει στη συνεδρία. Μπορείτε να ρωτήσετε για την εκπαίδευση του/της συμβούλου με τον οποίο /την οποία συνεργάζεστε.

4. Έχετε την υποχρέωση να αποστείλετε το υλικό που σας έχει ζητηθεί πριν τη συνεδρία, προκειμένου να προετοιμαστεί ο/η σύμβουλος. 

5. Καμία άλλη σχέση,  πέραν της επαγγελματικής, δεν επιτρέπεται μεταξύ συμβούλου και πελάτη.

6. Ο/η σύμβουλος – εφόσον κριθεί απαραίτητο – κάνει χρήση επιλεγμένων ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ, ερωτηματολογίων και ασκήσεων) προκειμένου να κατανοήσετε πληρέστερα θέματα που αφορούν στα ενδιαφέροντά σας, τις ικανότητες, τις αξίες και εν γένει την επαγγελματική σας προσωπικότητα.

7. Οφείλετε να συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόσασταν σε μία δια ζώσης συνεδρία, επιδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, ευγένεια, συνέπεια, υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

8. Η συνεδρία σας είναι ατομική και απαγορεύεται ρητά η παρουσία τρίτων στο χώρο σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

9. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να παραμείνει απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία σίγασης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας.

10. Πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας σας, δεν πρέπει να έχετε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Β) Ακύρωση συνεδρίας/καθυστερημένη προσέλευση/μη εμφάνιση

11. Για το δικό σας όφελος καλό είναι να μην ακυρώνετε τις συνεδρίες. Αν, ωστόσο, υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε μπορείτε να ακυρώσετε μια συνεδρία έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της.

12. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής σας στην κλήση του/της συμβούλου για την πραγματοποίηση της συνεδρίας και μη δυνατότητας προηγούμενης επικοινωνίας μαζί μας για λόγους ανωτέρας βίας, οφείλετε σε δεύτερο χρόνο να ενημερώσετε.

13. Εάν τελικά δεν υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση, τότε διακόπτεται η συνεργασία σας με το γραφείο.

14. Εάν καθυστερήσετε στην έναρξη της συνεδρία σας, ο χρόνος της συνεδρίας δεν παρατείνεται.

Γ) Εμπιστευτικότητα – Απόρρητο

15. Με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω, έχετε το απόλυτο δικαίωμα στο απόρρητο των υπηρεσιών που λαμβάνετε. Ο/η σύμβουλος διατηρεί απόλυτη εχεμύθεια για το σύνολο των λεχθέντων κατά την συμβουλευτική διαδικασία ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του συμβούλου.

16. Το απόρρητο των συνεδριών μπορεί έννομα να αρθεί υπό κάποιες ειδικές προϋποθέσεις* που αφορούν στο ενδεχόμενο που γίνει αντιληπτό ότι ο πελάτης:

  • προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ίδιου ή άλλου ατόμου.
  • κακοποιεί ή παραμελεί παιδί ή ευάλωτο ενήλικα.
  • γνωρίζει άτομα ή ομάδες ατόμων που πράττουν το παραπάνω.   

17. Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με τον/τη σύμβουλο μέσω e-mail, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι απολύτως εμπιστευτικό. Όλα τα e-mail συγκρατούνται στη μνήμη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Κάθε e-mail που λαμβάνεται από εσάς θα φυλάσσεται στο αρχείο του/της συμβούλου.

* Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται άρση του απορρήτου και ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες για την προστασία της ζωής του πελάτη ή του ατόμου που απειλείται.