Νέα

COVID-19 και «Πανδημική» Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη να βοηθήσει το άτομο να απαντήσει το ερώτημα «τι να κάνω;». Σε καθεστώς όμως εξαιρετικής ανασφάλειας, τι μπορείς να πεις;  Ενώ η κυβέρνηση στα τέλη Μαρτίου του 2020 έδινε προτεραιότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας στα και οι επιχειρήσεις σε θέματα επιβίωσης, το ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων από την άλλη βίωνε μεγάλη αναστάτωση, μέσα σε ένα κύμα περικοπών και ριζικών εργασιακών αλλαγών. 

Σήμερα, οι συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που κάνουμε στο γραφείο μας πραγματεύονται ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με τις  αιφνίδιες εργασιακές μεταβάσεις που βιώνουν οι συμβουλευόμενοί/ές μας και δίνουν έμφαση στην προσαρμοστικότητά τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.   

Άλλωστε, έπρεπε εμείς στη WorkWise να κάνουμε γρηγορότερα από όλους και όλες την ξαφνική αυτή μετάβαση στη νέα κανονικότητα. Έπρεπε να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι / οι ίδιες τη σταδιοδρομία μας και τις μεγάλες αλλαγές στο δικό μας εσωτερικό εργασιακό περιβάλλον. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να μπούμε στις συνεδρίες μας και να απαντήσουμε στο ερώτημα των πελατών μας; 

Στο πλαίσιο της «Πανδημικής» συμβουλευτικής που αναδύθηκε, αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τον όρο, οι δεξιότητες που δουλεύουμε με τους/τις συμβουλευόμενους/ες της WorkWise είναι κυρίως η ετοιμότητα στο τυχαίο, η επαγγελματική ανθεκτικότητα, η επαγγελματική ενδυνάμωση και ο θετικός προσανατολισμός στο μέλλον. Οι συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που κάνουμε έχουν στόχο κυρίως τα εξής:

  • Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και συνειδητοποίηση των αλλαγών
  • Εκπαιδευτικό μονοπάτι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλαγών
  • Εκπαίδευση σε νέους τρόπους μάθησης όλων των μορφών  – τυπικής, μη τυπικής και άτυπης
  • Πληροφόρηση για τα επαγγέλματα του μέλλοντος
  • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και ψυχολογική στήριξη

Δεν έχουν όμως όλοι και όλες τις ίδιες ανάγκες. Οι γρήγορες αλλαγές στο περιβάλλον απαιτούν συνεχή και εξατομικευμένη πληροφόρηση έτσι ώστε οι αναζητούντες εργασία ή τα στελέχη σε επαγγελματική μετάβαση να λαμβάνουν επαγγελματικές αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της ζωής τους και να βρίσκονται σε αρμονία με τις προσδοκίες και τα ταλέντα τους. 

Κοιτάζοντας το μέλλον, με την «Πανδημική» συμβουλευτική της WorkWise, σίγουρα βοηθάμε τον/την συμβουλευόμενό/ή μας (α) να αποκτήσει ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση μέσα από μελέτη έγκυρων πηγών που κάνουν πρόβλεψη των αλλαγών και των προοπτικών της αγοράς εργασίας και (β) να αξιοποιήσει ηλεκτρονικά δίκτυα – εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή – για πληροφόρηση και προσανατολισμό.

Άλλωστε, η ανάγκη για δια βίου επαγγελματική αγωγή σε όλο το φάσμα του πληθυσμού που βρίσκεται στην παραγωγική διαδικασία ή μελλοντικά θα μπει – με άξονα την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων – είναι, ήταν, και θα είναι, το ζητούμενο στην προ-COVID, την επί-COVID και τη μετά-COVID εποχή.

Διαβάστε επίσης

Καλάθι

Κλείσιμο
Κλείσιμο
Scroll To Top