Σεμινάρια Ανάπτυξης Καριέρας

Έχουμε αναλάβει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε σεμινάρια ανάπτυξης καριέρας, μια μορφή παρέμβασης σταδιοδρομίας που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος σχεδιασμού σταδιοδρομίας. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους και να εξερευνήσουν διαφορετικές ευκαιρίες και εναλλακτικές καριέρες.

Πού απευθύνονται τα Σεμινάρια Ανάπτυξης Καριέρας: σε άτομα που επιθυμούν αλλαγή καριέρας, επανένταξη ή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα Σεμιναρίων Ανάπτυξης Καριέρας:

α) Να εξοπλίσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις, επιθυμητές συμπεριφορές και δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον

β) Να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αποσαφηνίσουν τους προσωπικούς επαγγελματικούς τους στόχους

γ) Να διαφωτίσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για εναλλακτικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας

δ) Να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία

Shopping cart

close
close
Create your first navigation menu here
Scroll To Top